Birkebo

Vi er meget optagede af at skabe læring af utilsigtede hændelser, så vi kan forebygge lignende hændelser og skabe de bedste rammer for et værdigt liv.

Sådan klager du

Vi bestræber os på at skabe de bedste muligheder for at du kan leve et værdigt liv ud fra de kvalitetsstandarder, der er vedtaget af Helsingør Kommune.

Ved klager eller utilfredshed vedrørende pleje, rengøring, vaskeri, køkken skal du rette henvendelse til plejehjemsleder Ulla Lindegaard Hjorth.

Ved klager eller utilfredshed med bolig skal du kontakte administrationen:

BJØRNSHOLM A/S
Bredgade 25F, 1260 København K
Att.: Advokat Per Bjørnsholm
Mail: pb@bjornsholm.com
Tlf. nr. 33 31 10 02

Klagen bør være skriftlig og indeholde navn, adresse, bolignummer samt en kort beskrivelse af klagens indhold. BJØRNSHOLM vil efter modtagelse behandle klagen hurtigst muligt og enhver skriftlig henvendelse vil blive besvaret skriftligt. I tilfælde af spørgsmål eller behov for hjælp til at udfærdige klagen, kan det ske ved henvendelse til administrationen.