Birkebo

Beboerinfo

Download Velkomstpjece

Bliv godt klædt på ved indflytning. Vi har samlet en pjece med alle de spørgsmål, som pårørende og nye beboere typisk har.

Birkebladet

Birkebladet udkommer fire gange om året i marts, juni, september og december. Her kan du læse den seneste udgave.

Månedens menu

Få et overblik over, hvad køkkenet tilbyder i denne måned.

Sådan søger du om plads på Birkebo

Tildeling af en bolig på Birkebo foregår via Helsingør Kommunes visitation, Center for Omsorg og Ældre.

Der er flere kriterier for en plejebolig i Helsingør Kommune.

  • Du har varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og har behov for hjælp og støtte hele døgnet.
  • Du er ikke afhjulpet med dagtilbud eller aflastning.
  • Du har behov for hjælp mere end otte gange i døgnet, eller du kan ikke være alene mellem besøgene. Eventuelle pårørende kan ikke varetage omsorgen mellem besøgene.

Når du søger om en plejebolig, får du besøg af en visitator. Visitatoren kommer i dit hjem for at vurdere dit behov. Læs mere på Helsingør Kommune her.

Overblik over bolig og services

Her er et overblik over boliger, services og omgivelser.

Når du skal søge en plejebolig

Ønsker du første ledige plejebolig eller et specifikt plejehjem? Så læs med her.

Garantiventelisten

Garantiventelisten er for dig, som søger en plejebolig hurtigt og ikke har præferencer for at bo på et bestemt plejehjem. Du får tilbudt en plejebolig inden for to måneder fra den dato, du blev godkendt til en plejebolig.

Fritvalgsventelisten

Fritvalgsventelisten er for dig, der ønsker et bestemt plejehjem som f.eks. Birkebo. Du har ingen garanti for hvornår, men bliver tilbudt en plejebolig på dit ønskede plejehjem, når Helsingør Kommune kan tilbyde dig en bolig.

Særlige behov - demens el. lign.

Har du et særligt behov for at være i overskuelige rammer og have personale tæt omkring dig, er der mulighed for at tilbyde en bolig, hvor personalet er særligt uddannet til at pleje og drage omsorg for dig. På Birkebo har vi stor viden og erfaring med symptomer på demens og lignende.

Besøg på Birkebo

Overvejer du eller dine pårørende, om Birkebo kunne være noget for dig, så er I velkomne til at kontakte os og aftale en rundvisning. Vi tager altid gerne imod både dig og dine pårørende. For os er det vigtigt, at alle besøgende følger sig velkomne.

Oftest stillede spørgsmål

Vi indretter dagligdagen med udgangspunkt i den enkelte beboer. Hver uge har vi aktiviteter for en hver smag, samtidig sørger vi for at her er hjemligt og hyggeligt og tid til at være sammen. 

Når en ny beboer flytter ind, så ved vi at der er mange nye mennesker og indtryk, som den nye beboer skal forholde sig til. Vi bestræber os på at skabe en meningsfuld hverdag, hvor den enkelte oplever tryghed, fællesskab. imødekommenhed og hjemlighed. Vi arbejder personcentreret, hvilket betyder, at den pleje og omsorg, vi yder tilrettelæges i tæt samarbejde med den enkelte beboer og med udgangspunkt i den enkeltes vaner, ønsker og behov. Derfor at det også vigtigt for os at kende den enkelte beboers livshistorie. På den måde kan vi inddrage den enkelte mest muligt i hverdagens mange gøremål, så vores beboere kan styrke og bevare sine ressourcer og funktioner mest muligt.

På Birkebo er der god mulighed for at være en del af fællesskabet. Vi gør meget ud at at skabe fællesskab, hjemlighed og tryghed for den enkelte, så den enkelte beboer kan deltage i det sociale alt efter egne ønsker og behov. Se aktiviteter.

Aktiviteter er en stor del af livet på Birkebo, hvor årstidsbestemte traditioner har stor betydning, særlig jul og påske. 

Nogle aktiviteter er for alle. Andre er individuelle eller målrettede mindre grupper. Eksempler på aktiviteter er stolegymnastik, spisegrupper, dansk, sang, bagning, bingo, gå- og cykelture i en af vores rickshaws. Der afholdes gudstjeneste hver måned, og vi får besøg af en besøgshund. Vi bruger også vores minibus til udflugter i nærområdet. 

Ja, vi har mange aktiviteter på Birkebo og en af dem er ture i lokalområdet. Det kan være gå- eller cykelture i vores rickshaws. Vi bruger også vores minibus til udflugter i nærområdet. 

Vi møder hver eneste
dag med et smil